ArraboDesign

Általános Szerződési feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A jelen ÁSZF Farkas Elizabeth e.v. (székhely: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 48. a továbbiakban: Vállalkozó), minden szolgáltatására, termékére vonatkoznak, és a Vállalkozó által készítendő terméket vagy szolgáltatást megrendelő ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) és a Vállalkozó között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül attól, hogy az írásban, szóban vagy ráutaló magatartással jött létre. A Vállalkozó arculattervezéssel, kereskedelmi- és marketingkampányok tervezésével és kivitelezésével, webdesign készítésével, nyomdai, digitális nyomtatású és elektronikus kommunikációs termékek készítésével, közvetítésével és gyártási előkészítésével foglalkozik.

A megrendelés menete:

A Vállalkozó telefonon, e-mail-címén vagy személyesen fogadja az érdeklődéseket. Az árajánlat készítésének előfeltétele: a Megrendelő (info@arrabodesign.hu info@arrabomarket.hu e-mail-címre küldött) írásbeli ajánlatkérése. A Vállalkozó három napon belül köteles a Megrendelő érdeklődésére válaszolni. Amennyiben további egyeztetés szükséges az árajánlatadáshoz, a Felek levelezést folytatnak addig, amíg egyértelművé válik a Megrendelő elképzelése az általa kívánt szolgáltatással, termékkel kapcsolatban. Kivitelezési munkák – helyszíni felmérés és kiszállás Kivitelezési munkáknál az árajánlat adásához minden esetben helyszíni felmérés szükséges, melynek díját a távolság, illetve a felmérés jellege határozza meg. *Győr 50km-es körzetében helyszíni felmérés és kiszállás az árajánlat készítéséhez: ingyenes. Amennyiben a Megrendelő a felmérés alapján készített árajánlatot elfogadja, a helyszíni felmérés + kiszállás díja levonásra kerül a végszámlából, tehát ingyenessé válik.

Árajánlat

A Vállalkozó árajánlatát elkészíti, majd elküldi e-mailben a Megrendelő e-mail-címére. Az árajánlat tartalmazza:

 • a szolgáltatás/termék megnevezését
 • termék esetén kivitelezési anyagot, formát, méretet
 • mennyiségét
 • egységárát (AAM – alanyi adómentes)

A Vállalkozó ezzel egyidejűleg elküldi a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót publikálható formátumú átadására vonatkoznak. A Vállalkozó e-mail-ben kéri a Megrendelőt, hogy az árajánlat elfogadása esetén a díjbekérő kiállításához visszajelzésében írja meg vállalkozói/céges adószámát vagy nevét és lakcímét (ha magánszemély). A Megrendelő a díjbekérő teljesítésével nyomatékosítja megrendelési szándékát. Az árajánlat érvényességi ideje: az árajánlatot tartalmazó e-mail elküldésének napjától számított 7. nap. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik a Megrendelő felől visszajelzés (kizárólag e-mail útján), úgy a Vállalkozó tárgytalannak tekinti a megkeresést.

Szerződés

Szerződés akkor jön létre a Felek között, amikor a Megrendelő a Vállalkozó árajánlatküldését követően ténylegesen megrendeli az előtte egyeztetett terméket/szolgáltatást. A felek között szerződés, bármiféle megállapodás, illetve ezek módosítása csakis elektronikus úton történhet. A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

Megrendelés visszaigazolása

A Megrendelő teljesítése után a Vállalkozó kiállítja és elküldi elektronikus úton visszaigazolja a megrendelést. A visszaigazolás tartalmazza:

 • a szolgáltatás/megrendelt termék megnevezését
 • mennyiségét
 • egységárát
 • a szolgáltatás/elkészítendő termék elkészítési határidejét

Megrendelt munka után szerződéstől való elállás

Az árajánlat elfogadását követően a megrendelés bármilyen okból történő visszamondása a Megrendelő részéről díjköteles.

 • Grafikai tervezés visszamondása megrendeléstől számított 2 munkanapon belül: az árajánlatban szereplő grafikai tervezési díj 50%-a (az előlegszámla a fedezete)
 • Grafikai tervezés visszamondása látványterv küldését követően: az árajánlatban szereplő grafikai tervezési díj 80%-át köteles a Megrendelő a Vállalkozó felé számla ellenében kifizetni.
 • Kivitelezési munkák esetén: amennyiben a munka kivitelezése elkezdődött látványtervek elfogadását követően vagy már 100%-ban kivitelezésre került a munka, a Megrendelő köteles számla ellenében teljesíteni az általa elfogadott árajánlatban szereplő végösszeget.

Amennyiben az első, illetve további látványtervek nem nyerik el a Megrendelő tetszését és nem szeretné a grafikai munka folytatását, úgy az árajánlatban szereplő grafikai tervezési díj 80%-át köteles a Megrendelő a Vállalkozó felé számla ellenében kifizetni. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartalma alatt folyamatosan együttműködnek, a szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően járnak el.

Vis maior

Vis maior esetén az elvégzett grafikai, illetve kivitelezési munkát a Megrendelő köteles a Vállalkozó felé számla ellenében rendezni az árajánlatban megállapodottak szerint. A megrendeléstől nem léphet vissza a Megrendelő, miután a Vállalkozó teljesítette a megbízást vagy annak egy részét.

Munkafolyamat

A munka kezdete a szerződés létrejöttétől és adott esetben az anyag teljes (tartalom, képi anyag) Vállalkozó részére történő átadásától számítódik. Minden grafikai munkáról a Vállalkozó látványtervet készít a Megrendelő részére.

A Vállalkozó a grafikai megjelenésért felelős, a Megrendelő által részére elküldött szöveges tartalmak esetleges helyesírási hibáiért vagy hiányosságaiért nem vállal felelősséget, mivel minden esetben a kapott szövegekből dolgozik, változtatás nélkül.

Amennyiben a Megrendelő saját grafikai anyagában módosítást kér, a Vállalkozó mindig az utasítások szerint, konkrét változtatásokat eszközöl. Később nem kérhető számon, nem bírálható akár egyértelmű tartalmi hibák esetén sem, hiszen nem feladatköre a teljes szöveges tartalom értelmezése, átnézése; ez minden esetben a Megrendelő feladata.

A Megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez illetve a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a Megrendelő viseli. Nem kérheti számon a Vállalkozó által az árajánlatban megadott határidő teljesítését.

 A felek között elektronikus úton történik a kommunikáció. Bármilyen módosítás, változtatás igénye esetén a Megrendelő írásban jelez a Vállalkozó felé, hogy nyomon lehessen követni a teljes folyamatot a megrendeléstől a végső átadásig.

A Megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál (látványterv, módosítások véleményezése, logó kiválasztása, véglegesítés stb.) 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a Vállalkozó az adott munkafázist elfogadottnak tekinti.

Amennyiben az első látványtervre nem érkezik visszajelzés a Megrendelőtől 5 munkanapon belül, a Vállalkozó újra kapcsolatba lép a Megrendelővel és további 3 nap várakozás után a szolgáltatási díj 100%- áról kiállítja a számlát – lsd ‘szerződés’ – és elküldi a Megrendelőnek e-mailben, aki köteles kiegyenlíteni azt.

A grafikai látványterv jóváhagyásával a Megrendelő elfogadja 100%-ban az elkészült grafikai anyagot. Későbbi módosítások kérése, az újbóli nyomdai előkészítés plusz költséggel járnak.

A teljesítés ideje

A teljesítés ideje a megrendelésben, a visszaigazolásban vagy a szerződésben meghatározott időpont. Ha a Felek másként nem állapodnak meg, a Vállalkozó a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. Szállítás Külön kérés esetén a megrendelt termékek kiszállítását futárszolgálat igénybevételével végzi a Vállalkozó. A szállítás költsége minden esetben a Megrendelőt terheli. Ebben az esetben a termék árát és a szállítás költségét előre utalással teljesíti a Megrendelő. (Lásd Fizetés) A csomag súlyát a vállalkozó a csomagolást követően tudatja a Megrendelővel.

Bizonyos termékek postázása esetén csomagolási díjat számíthat fel a Vállalkozó. Erről mindig előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a csomag kétszeri kézbesítése után sem történik átvétel, a Vállalkozó és a Megrendelő újra egyeztetnek. Termékek/grafikai anyagok/szolgáltatások átadása Grafikai tervezési munka esetén a Vállalkozó a Megrendelő e-mail-címére küldi el a véglegesített grafikai anyagot a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítése után. (lsd. Tulajdonjog fenntartás, Szerzői jogok) A Vállalkozó az átadás után nem köteles a Megrendelő részére átadott file-okat tárolni. Fizikailag elkészült anyagok esetén – ha a Felek a teljesítés helyében és módjában külön nem állapodnak meg – a teljesítés helye a Vállalkozó irodája

A Megrendelő a terméket a Vállalkozó székhelyéről szállíthatja el. A szolgáltatás illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket illetve szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű

Számla

A munkák véglegesítését követően a Vállalkozó minden esetben elektronikus számlát állít ki az árajánlatban meghatározott teljes összegrő.

A számlákat a Vállalkozó elektronikus úton küldi el a Megrendelőnek.

 Külön kérés esetén papír alapú számla kiállítása is megtörténhet, ezt a Megrendelőnek előre kell jeleznie, mivel a számlát is ennek megfelelően kell kitölteni.

Fizetési határidő

 • Átutalás esetén: 4 nap.
 • Készpénzes fizetés esetén: munka átadásának/számla kiállításának napja A Vállalkozó megrendelt munka esetén nem tud fizetési haladékot biztosítani a Megrendelőnek!

Fizetés

A Vállalkozó minden munkáról átutalásos számlát állít ki. Amennyiben a Megrendelő részéről az átutalás problémába ütközik, készpénzes fizetés is lehetséges. Ez külön egyeztetést igényel.

A megrendelt termék kiszállításának igénye esetén a megállapodás szerinti teljes összeg előre utalása szükséges

. A Vállalkozó az összeg megérkezése után postázza a csomagot a Megrendelő részére. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, amikor a számla összege a Vállalkozó részére átadásra kerül vagy a bankszámláján megjelenik. Fizetési késedelem esetén a vállalkozó késedelmi kamatként a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok

 A Megrendelő az esetlegesen korábban átadott látványterveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel, csakis a munkafolyamat végén kiállított számla teljesítése után. A véglegesen átadott anyagokat tekintheti szabad felhasználásúnak.

A Vállalkozó a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken, illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon tulajdonjogát fenntartja.

 A Vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt kizárólag a Vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. Amennyiben a Megrendelő a szerződést a grafikai terv elfogadását követően bármikor megszünteti, az általa átutalt előleg szolgál az elvégzett munka fedezetére.

 A Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a Vállalkozó a teljes díjra jogosult. Amennyiben a Megrendelő a díjat a fizetési határidőre nem fizeti meg, a Vállalkozó a terméket visszakövetelheti. Ez esetben a Megrendelő a terméket köteles a Vállalkozónak az eredeti állapotban visszaadni

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, a megrendelt termék szerzői jogai a Vállalkozót illetik. A Vállalkozó jogosult az elkészített terméket közösségi oldalain (facebook, instagram), portfóliójában (és különböző portfóliós oldalakon) referenciaként feltüntetni.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (cég)nevét a Vállalkozó portfóliójában megjelenítse, esetlegesen honlapján a Megrendelő honlapjára mutató hivatkozást helyezzen el.

A Vállalkozó a vállalkozási díj hiánytalan megfizetése esetén időben és területileg korlátlan, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a Megrendelőnek az elkészült termékre azzal, hogy a Megrendelő a kész terméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet. A rögzített díj – hiánytalan megfizetése esetén – a jelen pontban körülhatárolt szerzői vagyoni jogok ellenértékét is tartalmazza. A Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott kész terméket jogosulatlanul vagy a felhasználási jog kereteit túllépve használja, azt jogosulatlanul módosítja, magatartásáért büntetőjogi illetve – az azzal okozott kárért – polgári jogi felelősséggel tartozik.

Kültéri termékek, üzletdekorációk felületének karbantartása, tisztítása, garancia

A Megrendelő a Szolgáltató által átadott munkát, elvégzett kültéri üzletdekorálást köteles körültekintően átvizsgálni átadáskor. A kültéri tablók, illetve fóliázott felületek rendszeres tisztítást igényelnek a Megrendelő részéről.

Kezelés módja/eszköze: ablakmosás, ablaktisztító használata.

 Öntapadós ablakfóliák esetén ez elengedhetetlen, mert egy idő után a por a fólia alá kerül és a ragasztó elveszti erejét és felkunkorodhat a fólia. A fóliák és a táblák a szélsőséges időjárási viszonyok miatt (pl. tűző nap) elvetemedhetnek, visszajöhetnek, amikért a Vállalkozó nem vonható felelősségre, nem kötelezhető javításra, újrakészítésre, hiszen a munkát az átadáskor megfelelő állapotban vette át a Megrendelő. Sajnos az anyagok nem örök életűek, élettartamuk függ a Megrendelő általi karbantartástól, illetve az időjárási viszonyoktól. Minden kültéri kivitelezés esetén plusz laminálást ajánlunk, ami a tartósságot hivatott biztosítani. Olyan esetben, amikor szélsőséges időjárási viszonyok miatt a dekortábla az installálástól számított 3 hónapon belül leválik a helyéről, tehát nem a Vállalkozó és nem is a Megrendelő hibájából történik a kár, közös megegyezéssel törekednek a megoldásra.

Szavatosság

A termékekre vonatkozó szavatossági jogokat a szolgáltatás teljesítésekor hatályos jogszabályok állapítják meg.

Mögöttes jogszabályok

A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a Felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen ÁFSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

Jogviták rendezése

 A Felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A Felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a Vállallkozó székhelye szerinti bíróság az illetékes

A jelen ÁSZF 2022.október 25-én lépnek hatályba és a visszavonásig érvényesek. Győr 2022.10.25.